Elmar ed il Fantaclà

igl è temp per la visita annuala dal fantaclà ed ils elefants pitschens èn tut agitads! tut ils regals èn semtgads, ma quest onn ha elmar in regal tut spezial per  ils pitschens elefants…

Elmar ed il Fantaclà è in’ulteriura istorgia da David McKee. La URG ha gia publitgà il cudesch Elmar.

Il cudesch po vegnir retratgs tar la Lia Rumantscha e tar tut las librarias che vendan cudeschs rumantschs.

il frontispezi dad Elmar ed il Fantaclà

il frontispezi da Elmar ed il Fantaclà